Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków odbywa się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łęcznej w godzinach pracy (7.00 – 15.00).

W sprawach skarg i wniosków przyjmują Powiatowy Lekarz Weterynarii, Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii, oraz Powiatowi Inspektorzy Weterynarii.

Wpływające skargi i wnioski podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego w sekretariacie Inspektoratu. Rejestracji podlegają skargi wnoszone pisemnie, za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski wnoszone do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łęcznej powinny zawierać imię i nazwisko (lub nazwę) i adres wnoszącego (lub siedzibę).